Orson Welles-I know what it is to be young


Hayatta en zor olan, ne zaman nelerden vazgeçeceğinizi, nelerden vazgeçemeyeceğinizi bilmektir.

Mutlu ve mutsuz insanlar arasındaki en önemli fark,
koştukları kulvarların sayısıdır.
Mutlu olanlar birden fazla kulvara sahiptir.
Hayattaki seçenekleri fark etmişler ve kendi seçeneklerini yaratmışlardır.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s