ICDDA- Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 14-16 Ekim 2014


Bu hafta Ankara’da Savuma ve Havacılık Konferansı ve Endüstriyel İşbirlikleri Etkinliği düzenlendi.

Savunma sanayine devletin ayırdığı ARGE bütçesinin 1Milyar TL‘yi bulduğu düşünülürse etkinliğin önemi daha iyi anlaşılır.

Konferansa ayrıca Amerika ve Avrupa’dan havacılık kümelerinin temsilcileri ile uçak ve uçak motoru üreticileri de katıldı.

Batıdan gelen ve Türkiye’den özellikle sivil havacılık alanında yeni tedarikçi bulma konusundaki ilgi ve talepler oldukça sevindirici. Her iki taraf ve ülkemiz için de hayırlı olmasını dilerim.

2012 Rakamlar :

Savunma Endüstrisi Toplam Cirosu (Doğrudan + Dolaylı): 5.076 Milyon $

Savunma ve Havacılık Toplam İhracatı: 1.391 Milyon $

Öz kaynaklardan Ar-Ge Harcamaları: 237 Milyon $

Toplam Ar-Ge Harcamaları: 927 Milyon $

Graphique-ExportsTurcs Graphique-TurnoverTurc

Kaynak:

http://www.bciaerospace.com/ankara/index.php/tr/turkiye-de-savunma-sanayi#.VD_ZUyl5Ma0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s